ליווי משפטי וגיבוש קבוצה לפינוי ובינוי תוך ניצול זכויות לפי תמ”א 38 בשכונת כרם התימנים בתל אביב לקבוצה של 9 בעלי דירות ומסחר, קבוצה אשר הורכבה לשם בניית דירות יוקרה. הבנייה בשלבים סופיים של קבלת טופס 4.