ליווי בעלי דירות במסגרת פרויקט פינוי בינוי – במתחם רחובות מסריק וירושלים בבת ים בפרויקט זה מכוון להרוס כ 60 דירות ולבנות כ 240, הפרוייקט בשלבי תכנון מתקדמים לאחר איתור יזם וחתימות החוזים.