ליווי משפטי של לקוחות אשר רכשו קרקעות/בניינים ברחוב הגדוד העברי, וברחוב נווה שאנן, במטרה להוסיף תוספות על בניינים קיימים ו/או לבצע בנייה חדשה לפי תמא 38.