ליווי נציגות הדיירים במסגרת תמ”א 38 – ברחוב אלעזר המודעי 4 בירושלים – בשלב סופי של ביצוע.

ליווי נציגות דיירים במסגרת פרוייקט תמ”א הריסה ובניה – רח’ עלמא 2 ירושלים.